Wzorcowanie wag elektronicznych

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym jest bardzo istotnym elementem każdego posiadacza wagi elektronicznej. Tylko cykliczne wzorcowanie oraz sprawdzenia okresowe wag wykorzystywanych w procesie produkcji czy kontroli jakości pozwoli na wyeliminowanie błędów wynikających z użytkowania uszkodzonych wag.

W odpowiedzi na rosnące wymagania naszych klientów, którzy działają w oparciu o miedzynarodowe normy zarzadzania w firmie Wagi Wielkopolska powołano niezależną oraz bezstronną jednostkę – Laboratorium Wzorcujące Wagi Wielkopolska, w której pracują wysokowykwalifikowani specjaliści w dziedzinie wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych wag elektronicznych.

Wysoką jakość świadczonych usług zgodną z międzynarodowymi standardami potwierdza wdrożony system zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ap1:2007 akredytowany przez PCA oraz certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie m.in. wzorcowania wag elektronicznych.

Wzorcowanie wagWzorcowanie wagWzorcowanie wag

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje wagi wykorzystywane do kontroli jakości, w procesie technologicznym, działają prawidłowo skontaktuj się z nami.

Proces kontroli wag kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w którym obliczono błędy wagi wraz z oszacowaniem niepewności pomiaru według normy EA-4/02. Wszystkie wzorce masy wykorzystywane w naszym Laboratorium posiadają aktualne świadectwa wzorcowania powiązane z wzorcem krajowym poprzez wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Istnieje możliwość doradztwa w zakresie interpretacji otrzymanych wyników

Wyposażenie pomiarowe laboratorium stanowią:

  • Wzorce masy klasy dokładności E2
  • Wzorce masy klasy dokładności F1
  • Wzorce masy klasy dokładności F2
  • Wzorce masy klasy dokładności M1
  • Termohigrometr
Wzorce masy